Tag Archives: nhóm nhạc nước ngoài

[FAN ACCOUNT] Cảm nhận về TVXQ từ người dân Nhật bản địa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Phải nghe TVXQ ở Nhật mới hiểu thế nào là “huyền thoại”:
Tôi có một người bạn đã đi du học Nhật vào khoảng năm 2009. Người bạn đó đã kể thế này: “Nhật là một nước cực kì thủ cựu. Vì thế các giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc của họ được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nhưng năm đó, lần đầu tiên có một NHÓM NHẠC NƯỚC NGOÀI được xuất hiện trong chương trình ti vi chào năm mới của Nhật. Bọn nó nói tiếng Nhật cứ như người bản địa. Đến ông bà bố mẹ nuôi của tôi (người Nhật ) còn ngỡ ngàng. Vì chưa bao giờ có NHÓM NHẠC NƯỚC NGOÀI nào được xuất hiện trong chương trình Chào năm mới của người Nhật như thế.”

Credit: pivdien 

Shared by TVXQ5_VN