Tag Archives: Giáo sư Kinh tế

[FAN ACCOUNT][20/03/12] Giáo sư Kinh tế của tôi biết Jaejoong ♥

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bài giảng của hôm nay chỉ là 2 giờ nhàm chán khác trong cuộc sống năm đầu tiên đại học của tôi. Giáo sư của chúng tôi nói về ‘lạm phát’, một số bạn có thể là quen thuộc với thuật ngữ này? Không? Vâng, không cần để tâm, đó không phải là trọng điểm. Dù sao, tôi đã không thực sự chú ý bởi vì nó là khá là quen với tôi kể từ khi tôi đã làm tất cả điều này vô nghĩa trong A-level. Read the rest of this entry