Daily Archives: 10.11.2012

[10.11.12][PICS] Kim Jaejoong FM tại Việt Nam (Part 2)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Credits: tiin.vn ione
Shared : JYJ3

Reuo: Jin Ah@TVXQ5VN

Advertisements