Daily Archives: 01.11.2012

[01.01.12][TRANS] Cập nhật twitter của Jaejoong

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Photobucket

 

Jaejoong: Ahh.. Hình  như tôi bị cảm lạnh mất rồi.. Và còn bị đau đầu nữa.. Dù sao thì.. Đi nào, “Jackal Is Coming”

 

—————————-

Source: @mjjeje
Translated by: @theyoungestmin
Shared by: JYJ3

Vtrans: Jin Ah@TVXQ5VN

Advertisements